+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Paljena žica

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Transportne trake

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Nabavka autoguma

Izmjene i dopune plana 2021

Izmjene i dopune plana 2021

Dopuna plana nabavki 2021

Dopuna plana 2021

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Monitoring okoliša 2021

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Gorivo

Plan nabavki 2021

Plan nabavki 2021

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Nabavka ulja i maziva

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Plan prilagodbe

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Nabavka guma za teška i laka vozila

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Otvoreni postupak - Nabavka transportnih traka za postrojenje

Obavještenje o poništenju postupka JN

Obavještenje o poništenju postupka JN - Studija uticaja na okoliš 

Izmjena i dopuna Plana nabavki 2020

Izmjena i dopuna Plana nabavki 2020

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača

Otvoreni postupak - Nabavka paljene žice

Odluka o izboru ponuđača

Otvoreni postupak - dizelsko gorivo

Odluka o dodjeli Ugovora

Monitoring okolišnih parametara - 3 LOT-a

Plan nabavi 2020

Plan nabavki 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Otvoreni postupak nabavke ulja i maziva

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma 2019

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma 2019

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma 2019

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma 2019

Izmjene i dopune plana nabavki za 2019. godinu

Izmjene i dopune plana nabavki 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Otvoreni postupak nabavke autoguma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Otvoreni postupak nabavke paljene žice

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Otvoreni postupak izgradnje obodnog kanala

Izmjene i dopune plana nabavki za 2019.godinu

Izmjene i dopune plana nabavki 2019

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma 2018

Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma 2018

Izmjene i dopune plana nabavki za 2018.godinu

Izmjene i dopune plana nabavki 2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Otvoreni postupak nabavke dizelskog goriva

Plan nabavki za 2017. godinu

 PLAN NABAVKI 2017

SPN - Invitation for Bids

SPN - Invitation for Bids

Rješenje ureda za razmatranje žalbi- žalba se odbacuje kao neuredna

 Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponije čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar

Žalba na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 386/17-DP

Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponije čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponije čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača II

 Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponije čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar

Rješenje Ureda za razmatranje žalbi - žalba se usvaja

Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponije čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar

Žalba na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponije čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar

Rješenje Ureda za razmatranje žalbi - neosnovana žalba

Konkurentski postupak javne nabavke usluga izrade glavnog projekta i prateće dokumentacije

Žalba na Odluku o izboru i Zaključak ugovornog organa

Konkurentski postupak javne nabavke usluga izrade glavnog projekta i prateće dokumentacije

Zaključak o odbacivanju žalbe kao neblagovremene

Konkurentski postupak javne nabavke usluga izrade glavnog projekta i prateće dokumentacije

Žalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Konkurentski postupak javne nabavke usluga izrade glavnog projekta i prateće dokumentacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Konkurentski postupak javne nabavke usluga izrade glavnog projekta i prateće dokumentacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponija čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Otvoreni postupak nabavke II - dizelsko gorivo - postupanje po Rješenju URŽ

Rješenje o poništenju odluke i dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču

 Rješenje - Otvoreni postupak II - dizelsko gorivo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Otvoreni postupak nabavke II - dizelsko gorivo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru - Otvoreni postupak nabavke goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba - Gorivo D2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u  konkurentskom postupku javne nabavke radova - radovi na postavljanju zaštitne mreže za leteći otpad

Plan nabavki 2016

 PLAN NABAVKI 2016

Izmjene i dopune Plana nabavki za 2015.godinu

 PLAN NABAVKI 2015 - IZMJENE I DOPUNE

Zakon o zaštiti okoliša

Dokument "Zakon o zaštiti okoliša"