+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u  konkurentskom postupku javne nabavke radova - radovi na postavljanju zaštitne mreže za leteći otpad