+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Ukratko o nama

 • Zgrada i okolina
 • Izgled reciklažnog pogona
 • Reciklaža papira

Gradsko Vijeće Grada Mostara na 50. sjednici održanoj 27.11.2007. godine donijelo je Odluku broj: 01-02-333/07 o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje komunalnim otpadom pod nazivom Javno preduzeće "Deponija" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 13/07) i upisano je u registar Općinskog Suda u Mostaru, Rješenje o upisu br. 1-12216 od 27.02.2008. godine.
Skraćeni naziv društva je J.P. "Deponija" d.o.o. Mostar, a osnivač Društva je Grad Mostar sa 100% udjelom.

Cilj osnivanja Društva je izgradanja moderne regionalne sanitarne deponije za neopasni otpad, a koja bi zbrinjavala otpad na ekološki prihvatljiv način u skladu sa Zakonom i propisanom tehnologijom sa područja Regije za upravljanje čvrstim otpadom, te njegovu reciklažu.
J.P. "Deponija" d.o.o. Mostar je 01.09.2014 godine počela sa prikupljanjem otpada i njegovim recikliranjem i zbrinjavanjem.

Kontakti

 • Grebović Mirhad
  Direktor

  +387 (0) 36 576 370
  mirhad.grebovic@gmail.com

 • Suada Hasandedić
  Sekretar

  +387 (0) 36 576 370
  info@jpdeponija.ba

 • Azra Repeša
  Stručni saradnik za ekonomske poslove i javne nabavke

  +387 (0) 36 576 343
  azra.repesa@jpdeponija.ba

 • Sanela Duranspahić
  Rukovodilac ekonomsko-finansijske službe

  +387 (0) 36 576 343
  sanela.duranspahic@jpdeponija.ba

 • Lamija Hujdur
  stručni saradnik za računovodstvo i javne nabavke

  +387 (0) 36 576 343
  lamija.hujdur@jpdeponija.ba