+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Odluka o izboru ponuđača

Odluka o izboru ponuđača - nabavka guma za teška i laka vozila