+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

SPORAZUM O SARADNJI
SPORAZUM O SARADNJI

S ciljem ostvarivanja jače saradnje akademske zajednice i privrede, te realizacije zajedničkih projekata, razmjene informacija i iskustava koje mogu biti od uzajamne koristi danas je svečano potpisan Sporazum o saradnji između Centra za istraživanje Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i JP Deponija d.o.o Mostar. Sporazum o saradnji su potpisali Voditelj Centra za istraživanje, Građevinskog fakulteta prof.dr. Merima Šahinagić-Isović i v.d. direktor JP Deponija d.o.o. Mirhad Grebović.

Centar za istraživanje osnovan je u sklopu Erasmus+ CB projekta “Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative and open innovation platform – All4R&D”, sa ciljem ostvarivanja jače saradnje akademske zajednice i privrede, te povećanje kapaciteta za istraživanje studenata master i doktorskih studija.