+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Prodaja recikliranog otpada
Od dana 15.09.2014. godine Javno preduzeće Deponija d.o.o. Mostar krenulo je sa prodajom recikliranog otpada.