+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

JP Deponija d.o.o. Mostar je zvanično počela sa radom
J.P. "Deponija" d.o.o. Mostar je 01.09.2014 godine počela sa prikupljanjem otpada i njegovim recikliranjem i zbrinjavanjem.