+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Poziv za dostavljanje ponuda-tenderska dokumentacija

J.P. Deponija, na osnovu odluke Grada Mostara broj :02-04-917/22 od 19.01.2022. godine, te rješenja broj : 02-19-1470//22 od 26.01.2023. godine, te Rješenja Agencije za Privatizaciju  broj: 19-15-43-13/22 od 26.10.2022. godine objavljuje "Poziv za dostavljanje ponuda- tenderska dokumentacija".