+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba - Gorivo D2