+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponija čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar