+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Izmjene plana nabavki za 2022.godinu

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 20222.godinu