+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Regionalna deponija

o deponiji