+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Rješenje ureda za razmatranje žalbi- žalba se odbacuje kao neuredna

 Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponije čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar