+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga fizičke zaštite (aneks II dio B).