+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Žalba na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 386/17-DP

Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponije čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar