+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Otvoreni postupak Dogradnje 1ha Regionalne deponije čvrstog otpada UBORAK-BUĐEVCI Mostar