+ 387 (0) 36 576 332
info@jpdeponija.ba

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVKE USLUGA FIZIČKE ZAŠTITE (USLUGE IZ ANEKSA II – DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BiH)

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVKE USLUGA FIZIČKE ZAŠTITE

 

(USLUGE IZ ANEKSA II –  DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BiH)